ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. อวยพรปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้แก่กำลังพล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563