หน้าที่

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ

กองวิชาประวัติศาสตร์มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์แก่นักเรียนนายร้อย โดยมุ่งหวังให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป นอกจากนี้ยังมีภารกิจด้านการ วิจัยทางประวัติศาสตร์ ตามนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก

image
image
image
image
บริการ

บริการวิชาการ

กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สนับสนุนบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ดังนี้

image

แม้ประวัติของกองวิชาประวัติศาสตร์จะไม่ยาวนานนัก (จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530)

แต่การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ของโรงเรียนนายร้อยมาตั้งแต่สมัยแรกตั้งในชื่อว่า วิชาพงศาวดาร

image
image
image
image
image
image
image
image
image
กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุดของกองวิชาประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 พ.อ.หญิง.ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำข้าราชการ และลูกจ้าง กปศ.ฯ ประกอบพิธีทำบุญประจำปีของกองวิชาฯ เพื่อเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับกำลังพลของ กปศ.ฯ ที่เสียชีวิตไปแล้ว

Read More

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 66 พ.อ.หญิง.ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำกำลังพล กปศ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.

Read More

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 พ.อ.หญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำกำลังพล กปศ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.

Read More
image
image
image
image
image
image
image
image