หน้าที่

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ

กองวิชาประวัติศาสตร์มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์แก่นักเรียนนายร้อย โดยมุ่งหวังให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป นอกจากนี้ยังมีภารกิจด้านการ วิจัยทางประวัติศาสตร์ ตามนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก

image
image
image
image
บริการ

บริการวิชาการ

กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สนับสนุนบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ดังนี้

image

แม้ประวัติของกองวิชาประวัติศาสตร์จะไม่ยาวนานนัก (จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530)

แต่การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ของโรงเรียนนายร้อยมาตั้งแต่สมัยแรกตั้งในชื่อว่า วิชาพงศาวดาร

image
image
image
image
image
image
image
image
image
กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุดของกองวิชาประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 พ.อ.หญิง.ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และกำลัง กปศ.ฯ ซ้อมป้องกันอัคคีภัยและแผนเผชิญเหตุ

Read More

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้ร่วมคณะของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (วันที่ 28 ก.พ. 66) และโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 1 มี.ค. 66)

Read More

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.66 เวลา 1030-1200 พ.อ.หญิง.ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำข้าราชการ กปศ.ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.วัดเขาน้อย โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 จำนวน 75 คนและครู จำนวน 8 คน โดยมีตัวแทนจากกมส. และ กวฟ. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Read More
image
image
image
image
image
image
image
image