หน้าที่

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ

กองวิชาประวัติศาสตร์มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์แก่นักเรียนนายร้อย โดยมุ่งหวังให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป นอกจากนี้ยังมีภารกิจด้านการ วิจัยทางประวัติศาสตร์ ตามนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก

image
image
image
image
บริการ

บริการวิชาการ

กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สนับสนุนบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ดังนี้

image

แม้ประวัติของกองวิชาประวัติศาสตร์จะไม่ยาวนานนัก (จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530)

แต่การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ของโรงเรียนนายร้อยมาตั้งแต่สมัยแรกตั้งในชื่อว่า วิชาพงศาวดาร

image
image
image
image
image
image
image
image
image
กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุดของกองวิชาประวัติศาสตร์

วันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 1030 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ
คณะ กสค.สกศ.ยศ.ทบ.
เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์ และห้องสมุด กปศ.สกศ.รร.จปร.

Read More

วันที่ 13 และ 20 ธ.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ รร.ตท.สปท. โดยบรรยายในหัวข้อ “Siamese Modernization during the Reigns of Kings Rama IV and V” แก่นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

Read More

วันที่ 20 ธ.ค. 66 เวลา 1400 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ (ภัณฑรักษ์) เจ้าหน้าที่ห้องจัดแสดง และธุรการพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมี พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ เป็นวิทยากรบรรยาย

Read More
image
image
image
image
image
image
image
image