วันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 1030 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ
คณะ กสค.สกศ.ยศ.ทบ.
เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์ และห้องสมุด กปศ.สกศ.รร.จปร.