วันที่ 13 และ 20 ธ.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ รร.ตท.สปท. โดยบรรยายในหัวข้อ “Siamese Modernization during the Reigns of Kings Rama IV and V” แก่นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ