วันที่ 20 ธ.ค. 66 เวลา 1400 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ (ภัณฑรักษ์) เจ้าหน้าที่ห้องจัดแสดง และธุรการพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมี พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ เป็นวิทยากรบรรยาย