วันที่ 14 ธ.ค. 66 เวลา 1100 พ.อ.ทองคำ ชุมพล รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. (ศ.) และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566 โดยมี พ.อ.หญิง เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และ อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 308 กปศ.สกศ.รร.จปร.