เมื่อวันที่ 30-31 ต.ค.66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ดำเนินการแปลและเข้าร่วมกำกับการซ้อมฉายบทบรรยายภาษาอังกฤษสำหรับการแสดงโขนตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงในวันที่ 3 พ.ย. 2566