เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับคำเชิญจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ไปเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิวัฒนาการทหารและการปฏิบัติทางทหารจากอดีตสู่ปัจจุบัน” แก่นายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ที่ศึกษาในหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 102 จำนวน 222 นาย