วันที่ 29 ส.ค.66 เวลา 1300 – 1400 พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และ อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ มทบ.14 และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 105 นาย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร กปศ.สกศ.รร.จปร. โดยมี พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นวิทยากรบรรยาย