วันที่ 19 ก.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ รร.ตท.สปท. โดยบรรยายในหัวข้อ “สงครามโลกครั้งที่ 2” แก่นักเรียนเตรียมทหารที่ศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ