วันที่ 20 ก.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการช่วงเสวนาในงานสัมมนานานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “พลวัตโลกใหม่กับการปฏิรูปกองทัพ” (New World Dynamics and Armed Forces Reform) ซึ่งจัดโดย รร.สธ.ทบ. ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพฯ โดยมี ศ. (กิตติคุณ) ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พล.อ.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ผศ.ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อ

ไทย เข้าร่วมการเสวนา