วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็พระราชดำเนินทรงนำข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 30 นาย และนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก (HI 5101) และวิชาประวัติศาสตร์อเมริกัน (ภาคภาษาอังกฤษ) (HI 5106) จำนวน 40 นาย ทัศนศึกษา ณ กรมทหารราบที่ 112 อำเภอเกาะจันทร์ และท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี