พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการในการประชุม Serra International Convention ครั้งที่ 80 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 66 โดยมีพระคาร์ดินัล Luis Antonio Tagle มุขมนตรีสมณกระทรวงการเผยแพร่ศาสนา (Dicastery for Evangelization) พระคาร์ดินัล Marc Ouellet อดีตมุขมนตรีสมณกระทรวงเพื่อมุขนายก (Dicastery for Bishops) พระคาร์ดินัล Charles Maung Bo อัครมุขนายก อัครสังฆมณฑลย่างกุ้ง และมอนซิเนอร์ Peter Byan Wells สมณทูต (Apostolic Nuncio) ประจำกรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุม