วันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 66 เวลา 10.30 น. พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม ร.อ.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์ และ ร.ท.หญิง วงตะวัน นาคโชติ ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 48 จำนวน 104 นาย เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมี พ.อ.ฐานันตรีย์ เปาวรัตน์ ผอ.กกลร.สวท.รร.จปร. เป็นหัวหน้าคณะ