วันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 1530 น. พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำกำลังพล กปศ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ผลภาคใต้” โดยเป็นการปลูกเพิ่มเติมจากการร่วมกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมา ร่วมกับกำลังพลของ นขต.สกศ.รร.จปร. โดยมี พล.ต.รศ.ดร.พีรพล สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านข้าง กวย.สกศ.รร.จปร.