วันที่ 1 มิ.ย. 66 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำกำลังพล กปศ.ฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 66 ร่วมกับ นขต.สกศ.รร.จปร. และ นขต.รร.จปร. ณ หอประชุม รร.จปร. โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี