วันที่ 29 พ.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฉากทัศน์ประวัติศาสตร์ไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน” ในงานสัมมนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย: ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษาฯ เป็นประธาน