เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “ย้อนรอยการทูตไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2” ให้แก่ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรนักการทูตแรกเข้าตามคำเชิญของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ณ โรงแรม เอส.ศรีราชาโฮเทลแอนด์เรซิเด้นซ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี