เมื่อวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้ร่วมคณะของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (วันที่ 28 ก.พ. 66) และโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 1 มี.ค. 66)