เมื่อวันที่ 2 ก.พ.66 เวลา 1030-1200 พ.อ.หญิง.ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำข้าราชการ กปศ.ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.วัดเขาน้อย โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 จำนวน 75 คนและครู จำนวน 8 คน โดยมีตัวแทนจากกมส. และ กวฟ. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย