เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 พ.อ.หญิง.ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำข้าราชการ และลูกจ้าง กปศ.ฯ ประกอบพิธีทำบุญประจำปีของกองวิชาฯ เพื่อเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับกำลังพลของ กปศ.ฯ ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ในการนี้ได้มีอดีตอาจารย์ของ กปศ.ฯ ให้เกียรติร่วมพิธี ดังนี้ 1.พล.ต.หญิง ศรีสุนทร นาคะอภิ 2.พล.ต.หญิง ศิริรัตน์ บุญรอด 3.พล.ต.ศรศักร ชูสวัสดิ์ 4.พล.ต.หญิง ปิยนุช รัตนวิชัย 5.พ.อ.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 6.พล.ต.หญิง ชมนาด เทียมพิภพ โดยมี พล.ท.วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ พล.ต.พีรพล สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. ให้เกียรติร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้ด้วย