เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 66 พ.อ.หญิง.ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำกำลังพล กปศ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.