เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 พ.อ.หญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำกำลังพล กปศ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.