เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 พ.อ.หญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และคณะอาจารย์ กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2566 ณ อาคาร กปศ.สกศ.รร.จปร.