เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2565 ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและอดีตผู้บัญชาการกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ