เมื่อวันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2565 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษและบรรยายในหัวข้อ “สยามยุคปรับปรุงประเทศสมัย รัชกาลที่ 4 และ 5” สำหรับนักเรียนเตรียมทหารที่ศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ